Synonymer till utbredning

expansion, tillväxt, utbyggnad, utvidgning, vidgning, spridd, gles, strödd, utbredd, spridning, diffusion, distribution, divergens, fördelning, sträckning, dragning, uttänjning, utsträckning, vidd, extension, grad, mån, omfattning, omfång, prolongation, förstoring