Synonymer till utöver

förutom, bortsett från, frånsett, undantagen