Synonymer till uråldrig

forntida, gammal, förlegad, mossig, ålderstigen, åldrig