Synonymer till uppträda

agera, handla, handling, ingripa, spela, verka, framföra, förmedla, leverera, presentera, säga, uppvisa, uttrycka, framträda