Synonymer till upptänklig

trolig, förmodad, sannolik, tänkbar, eventuell, möjlig, rimlig