Synonymer till uppsving

högkonjunktur, uppgång, höjning, stegra, stigande, stigning, ökning, acceleration, förhöjning, höja, tillskott, tillta, tilltagande, tillväxt, växande