Synonymer till uppstarta

bilda, alstra, etablera, forma, grunda, instifta, skapa, upprätta, utforma, börja, anträda, begynna, gå av stapeln, initiera, inleda, komma igång, randas, starta