Synonymer till uppsnappa

fånga upp, uppfatta, begripa, förstå, märka, registrera