Synonymer till uppsats

avhandling, disputation, skrivelse, thesis, essä