Synonymer till uppsåt

avsikt, föresats, intention, mening, motiv, målsättning, syfte, ämna, ändamål, anledning