Synonymer till uppriktig

frank, rak, rättfram, ärlig, inte sned, oböjd, rät, tydlig, rakt, öppenhjärtig, oförbehållsam, öppen, sann, korrekt, oförfalskad, reell, riktig, riktigt, rättmätig, sanningsenlig, verklig, verklighetsbaserad, äkta, sannigsenlig, autentisk, hederlig, hederligt, hedersam, honest, pålitlig, rakryggad, redlig, rättrådig, tala sanning