Synonymer till upprätthålla

bevara, bibehålla, hålla kvar, konservera, skydda, slå vakt om, spara, vidmakthålla, vårda, behålla, förbli, ha kvar, sköta, administrera, bestyra, driva, förvalta, handha, hantera, hålla i, ombesörja, passa, ta hand om, underhålla, vård