Synonymer till upprätta

bilda, alstra, etablera, forma, grunda, instifta, skapa, uppstarta, utforma, bygga, anlägga, konstruera, montera, resa, uppföra, befästa, grundlägga, inrätta, stadfästa, starta upp, basera, starta, införa, implementera, inregistrera, introducera, dana, designa, frambringa, framställa, göra, kreera, laga, producera, tillverka, anträda, begynna, börja, gå av stapeln, initiera, inleda, komma igång, påbörja, utlösa, styra, beordra, bestämma, dirigera, dominera, föra, härska, kontrollera, leda, manövrera, regera, rikta, vägleda, bete sg, rigga upp, uppresa, formulera, modellera, planläg