Synonymer till uppnå

klara, fullgöra, färdiga, förmå, given, greja, hantera, lyckas, palla, tydliga, klara av, behärska, mäkta, prestera, åstadkomma, frambringa, framkalla, genomdriva, uppbringa, uträtta, vålla