Synonymer till uppmärksamma

beakta, betänka, ha i åtanke, ta hänsyn, ta hänsyn till, överväga, förmärka, lyfta fram, observera, betrakta, iaktta, iakttaga, lägga märke till, märka, se, syna, titta, flyga, kika, kolla, skåda, åskåda, ta notis