Synonymer till uppleva

erfara, lära, känna, beröra, vara med om