Synonymer till upplösas

försvinna, avdunsta, avvika, sina, sönderfalla, krackelera