Synonymer till uppgift

göromål, arbete, förehavande, jobb, sysselsättning, syssla, ärende, lott, bit, fördelning, täppa, mission, kall, uppdrag, upplysa, pensum, arbetsuppgift, bestyr, fixa, göra, ockupation, pyssla, verksamhet, yrke, förordnande, mandat, order