Synonymer till uppge

ange, anmäla, indicera, indikera, nämna, deklarera, förkunna, klarlägga, kungöra, redogöra, redovisa, tillkännage, lämna, avgå, ge, gå ifrån, överge, övergiva, meddela, berätta, offentliggöra, rapportera, underrätta, utlysa, omnämna, sade, yppa, yttra, annonsera, avisera, avkunna