Synonymer till uppgörelse

avtal, förbindelse, kontrakt, pakt, samförstånd, överenskommelse, förlikning, kompromiss, settlement, enighet