Synonymer till uppgång

höjning, lyft, påslag, stegring, stigning, öka, ökning, stegra, höja, intensifiering, stigande, tilltagande, uppåtgående, växande, ökande, backe, uppsving, högkonjunktur, acceleration, förhöjning, tillskott, tillta, tillväxt