Synonymer till uppfylla

fullgöra, avsluta, fullborda, fullfölja, klara, nå målet, infria, verkställa, effektuera, genomdriva, genomföra, utföra