Synonymer till uppfattning

föreställning, inbillning, pjäs, show, skådespel, teaterpjäs, teaterstycke, uppträdande, uppvisning, visning, kognition, mening, avseende, avsikt, betydelse, innebörd, intention, mål, opinion, ordsammansättning, poäng, syfte, synpunkt, tycke, yttrande, ändamål, åsikt, perception, syn, betraktelsesätt, inställning, perspektiv, uppenbarelse, tolkning, analys, gestaltning, interpretation, uttydning, översättning, smak, ställning, ståndpunkt, tycka, udd