Synonymer till uppföra

bete sg, bygga, anlägga, konstruera, montera, resa, upprätta, rigga upp, uppresa, bilda, etablera, grunda, införa, instifta, skapa, starta, styra, utforma