Synonymer till uppenbarelse

insikt, förståelse, kännedom, lärdom, syn, betraktelsesätt, inställning, perspektiv, uppfattning