Synonymer till uppehålla

fördröja, bromsa, försena, hämma, hindra, avhålla, avstyra, barrikadera, blockera, förebygga, förhindra, försvåra, hejda, mota, motarbeta, motverka, omöjliggöra, spärra, stoppa, stävja, sinka