Synonymer till uppdrag

förordnande, nominering, uppmaning, mandat, befogenhet, fullmakt, mission, kall, uppgift, upplysa, order, befallande, befallning, beställning, kommando, kommendera, göromål, lott, pensum, syssla