Synonymer till uppbringa

skaffa, anskaffa, bringa, fixa, frambringa, inbringa, införskaffa, inhämta, åstadkomma, framkalla, genomdriva, prestera, uppnå, uträtta, vålla