Synonymer till undvikande

kringgående, undanglidande