Synonymer till understryka

accentuera, betona, framhålla, framhäva, inskärpa, markera, poängtera, betoning, accentuering, markering, tonvikt, påpeka, märka