Synonymer till underskrift

namnteckning, autograf, signatur, påskrift