Synonymer till undersökare

granskare, bedömare, kontrollant, utredare