Synonymer till undersöka

analysera, kartlägga, utreda, efterforska, examinera, granska, forska, eftersöka, söka, avsyna, avsöka, besikta, besiktiga, besiktning, betrakta, inspektera, inspektion, kolla, kontrollera, mönstra, pröva, revidera, skärskåda, studera, syna, granskning, kontroll, revision, test, tillsyn, undersökning, gräva, rota, snoka, klargöra, belysa, förklara, förtydliga, klarlägga, precisera, tydliggöra, rekognoscera, nagelfara, sondera, utforska, spaning, sökande, att plugga, inöva, läsa, plugga, ta reda på, testa, försöka, prova, provköra, utprova, utpröva, validera, spani