Synonymer till underrättelse

information, handledning, meddelande, upplysning, vägledning, nyhet