Synonymer till underlåta

försumma, missköta, åsidosätta, åsidosättande, negligera, ignorera, strunta i, utelämna, slarva med