Synonymer till underkänna

förkasta, avslå, avstöta, avvisa, rata