Synonymer till underhåll

bidrag, donation, gåva, subvention, tillskott, understöd, skötsel, drift, förvaltning, omvårdnad, vård