Synonymer till undanskaffa

ta bort, avlägsna, avverka, deleta, eliminera, reducera, röja, slopa, ta dän, undanröja