Synonymer till undanröjande

elimination, avlägsnande, utslagning