Synonymer till undanröja

avlägsna, borttaga, bottaga, flytta, ta bort, eliminera, döda, utesluta, avverka, deleta, reducera, röja, slopa, ta dän, undanskaffa