Synonymer till udda

annorlunda, avvikande, egendomlig, olik, utstickande, besynnerlig, egen, egenartad, förunderlig, konstig, kufisk, märklig, sällsam, säregen, underlig, excentrisk, originell, personlig, personligt, speciell, bisarr, skum, egensinnig, knepig, knäpp, mysko, obskyr, odd, skruvad, främmande, ovanlig, ojämn, knölig, kullrig, oregelbunden, omaka, exceptionell, extraordinär, osedvanlig, sällsyn, sällsynt, sällsynthet, sälsynt, särpräglad, u