Synonymer till typ

art, ras, slag, släkte, sort, cirka, omkring, ungefär, format, storlek, karaktär, drag, egenskap, personlighet, kategori, fack, genre, grupp, klass, rang, rank, stånd, årskurs, liksom, även, modell, form, mall, mönster, version, nästan, ganska, knappt, närapå, uppemot, drabbning, kamp, krig, rapp, smäll, strid, stöt, sätt, märke, approximativt, ca, i princip