Synonymer till tygla

kontrollera, behärska, besiktiga, checka, eftergranska, granska, hålla uppsikt, inspektera, kolla, styra, syna, övervaka, stävja, avstyra, begränsa, dämpa, förhindra, hejda, hindra