Synonymer till tydligt

distinkt, bestämd, bestämt, otvetydig, skarp, tydlig, utpräglad, explicit, klart, färdigt, given, otvetydigt, entydigt, begriplig, fattbar, klar, kännbar, markant, omisskännlig, påfallande, rak, självklar, solklar, uppenbar, uttrycklig