Synonymer till tydliggöra

belysa, förtydliga, klargöra, åskådliggöra, förklara, beskriv, beskriva, definiera, illustrera, klarlägga, precisera, redogöra, utlägga, undersöka, deklarera, utreda