Synonymer till tydligen

uppenbarligen, bevisligen, synbarligen