Synonymer till tycke

mening, avseende, avsikt, betydelse, innebörd, intention, mål, opinion, ordsammansättning, poäng, syfte, synpunkt, uppfattning, yttrande, ändamål, åsikt, smak, föreställning, kognition, perception, syn, tolkning, ställning, ståndpunkt, tycka, udd