Synonymer till tyckas

förefalla, synas, verka, agera, arbeta, framstå, handla, jobba, tjänstgöra