Synonymer till tycka

anse, mena, bry sig, omtanke, antyda, avse, påstå, syfta, ämna, åsikt, mening, opinion, ställning, ståndpunkt, synpunkt, tycke, udd, uppfattning