Synonymer till tvivelaktig

diskutabel, skum, dunkel, egendomlig, konstig, kufisk, mystisk, suspekt, underlig, dubiös, misstänkt, tveksam, obestämd, osäker, oviss, tvekande, vacklande, velig, vag, halvdunkel, konturlös, luddig, oklar, otydlig, suddig, svävande, svårdefinierbar